Kategórie Konferencie, webové stránky

Inventarizácia rukopisov. Prieskum splnených úloh a vykonaných úloh
Konferencie, webové stránky

Inventarizácia rukopisov. Prieskum splnených úloh a vykonaných úloh

Inventarizácia rukopisov. Prieskum splnených úloh a úloh, ktoré uskutočnil Gero Dolezalek (University of Aberdeen) Plenárna prednáška prednesená na 14. medzinárodnom kongrese o stredovekom kánonickom práve na Torontskej univerzite 5. augusta 2012 Tento príspevok bol neformálnou diskusiou na tému rukopisov a kanoník zdroje, regionálna štatistika a problémy so súčasnou kompiláciou databázy.

Čítajte Viac

Konferencie, webové stránky

Inventarizácia rukopisov. Prieskum splnených úloh a vykonaných úloh

Inventarizácia rukopisov. Prieskum splnených úloh a úloh, ktoré uskutočnil Gero Dolezalek (University of Aberdeen) Plenárna prednáška prednesená na 14. medzinárodnom kongrese o stredovekom kánonickom práve na Torontskej univerzite 5. augusta 2012 Tento príspevok bol neformálnou diskusiou na tému rukopisov a kanoník zdroje, regionálna štatistika a problémy so súčasnou kompiláciou databázy.
Čítajte Viac