Podcasty

Pochopenie hradu Rushen

Pochopenie hradu Rushen

Pochopenie hradu Rushen

Prednáška Edmunda Southwortha

Udelené na University College Isle of Man 19. októbra 2016

Správa zmien v historických budovách sa spolieha na pochopenie ich stavby, použitia, modifikácie, významu a významu v ich prostredí. Hrad Rushen bol v srdci manských dejín, politiky a života už viac ako 800 rokov a časom sa radikálne zmenil, pretože sa zmenil jeho účel a kontext. Je to určite najdôležitejšia stavba na ostrove.

Dnes Manské národné dedičstvo čelí významným výzvam pri údržbe tejto starodávnej budovy, pri rozprávaní jej mnohých príbehov a pri uľahčovaní komplexnej škály aktivít, ktoré stále prebiehajú vo vnútri i mimo nej. Našou prvou akciou bolo pochopiť, s čím máme do činenia a dôkazy, ktoré máme k dispozícii.

Táto ilustrovaná prednáška predstavuje nedávno dokončený Plán riadenia ochrany a pokúša sa vysledovať zložitú postupnosť budov, prestavieb a demolácií od 12. storočia do súčasnosti.


Pozri si video: ТОП 5 мест где пропускать сделки (Január 2022).